TEMA : 1 SEKOLAH 1 BLOG KE ARAH TRANFORMASI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Selasa, 18 Oktober 2011

VISI

Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling menjadi peneraju utama dalam mewujudkan suasana yang teraputik dan kondusif di sekolah Menjelang tahun 2015

MISI

Untuk merealisasikan visi, kami akan memastikan misi berikut:
  • Menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan berkesan.
  • Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran intelek (IQ) emosi (EQ) yang tinggi dan berakhlak mulia (SQ).
  • Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam akademik.
  • Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkan melalui program Bimbingan dan Kaunseling.
  • Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid.

FALSAFAH

Bahawasanya setiap murid mempunyai potensi yang boleh digembelingkan secara optimum menerusi pengurusan menyeluruh perkhidmatan B&K yang cekap, berkesan dan beretika dengan berteraskan sumber dalaman dan luaran bagi melahirkan murid yang seimbang dalam aspek intelek, jasmani, emosi dan rohani serta beriman dan beramal soleh.

PIAGAM

· Berkhidmat untuk semua pelajar
· Maklumat yang diperolehi akan dirahsiakan
· Membantu pelajar dalam akademik dan disiplin
                   · Sentiasa menghargai masa

Tiada ulasan:

Catat Ulasan